تغییر در برنامه اجرایی رویدادهای فناورانه نفت

بدينوسيله به اطلاع كليه شركتهاي فناور مي رساند با توجه به برگزاري نمايشگاه بين المللي صنعت نفت و حضور شركتهاي بزرگ كارفرمايي در اين نمايشگاه، شركتهاي فناور مي توانند موضوعات فناورانه را در اين نمايشگاه به صورت حضوري و مستقيم با شركتهاي كارفرما پيش ببرند. در اين رابطه…