برگزاری اولین نشست تخصصی سیاستگذاری توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی

 

 

اولین نشست تخصصی سیاستگذاری توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی،
محورهای تخصصی :
  • ضرورت توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی
  • موانع و مشکلات توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی
  • تبیین نقش دولت در توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی
  • اهرم‌های سیاستگذاری در توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی
امروز دوشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۸:۳۰ با حضور تصمیم گیران و تصمیم سازان متخصص برگزار خواهد شد.