نشست تخصصی سیاستگذاری توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی پتروشیمی

با توجه به اهمیت موضوع زنجیره ارزش در صنایع پایین دستی نفت و جلوگیری از خام فروشی، نشست‌های تخصصی در حوزه سیاستگذاری، اقتصادی و فنی به زودی در  دانشگاه شریف با حضور تصمیم گیران و تصمیم سازان متخصص برگزار خواهد شد.
امید است بتوانیم گامی هر چند کوچک در  توسعه زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت داشته باشیم.
تمامی نشست‌ها به صورت آنلاین از رسانه‌های معتبر مجازی پخش خواهد شد